Algemene info

Het schoolgebeuren kent geen uren

Naast degelijk onderwijs vinden wij een goede opvoeding belangrijk.

Heel regelmatig nemen we dan ook deel aan aller- hande manifestaties :

- N.S.V.O.-sportcompetities - sport- en zeeklassen. - bezoek aan de schouwburg. - bezoek aan de kinderboerderij. - bezoek aan musea. - baskettrainingen . - ...

Hierdoor willen wij de spontane contacten bevorderen en de goede geest in onze school levendig houden.

Wenst u nog meer informatie ?

Contacteer gerust de directeur van de school.