Buiten de school

Voor en na de schooluren

De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16u15 tot 16u45 onder begeleiding de avondstudie volgen.

Gelieve aan te duiden op de leerlingenfiche. Daartoe dient een 20-beurtenkaart aangekocht te worden in de infoklas.

Afspraken: Ook als er geen huiswerk is, gaat de leerling naar de studie. Wil een briefje meegeven indien Uw kind de studie bij gelegenheid niet moet volgen.

Iedere schooldag wordt voor- en naschoolse opvang.

georganiseerd op volgende tijdstippen : - elke morgen vanaf 7 u. - na de lessen van 16 u tot 18 u30. - elke woensdagnamiddag van 11u30 tot 18 u30.
(middagmaal mogelijk).

Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de kinderopvang van het H. Hart. (056/25 64 24)

Rechtstreekse verbinding met de opvang: 0486/320878