Dagindeling

De school dag in, dag uit

De schoolpoort gaat open om 8 u en om 12u50.
De lessen beginnen om 8u30 en om 13u15.
De lessen eindigen om 11u35 en om 16 u.
Op vrijdag eindigen ze om 15u.

Natuurlijk is er tussendoor wat ontspanning voorzien.
Om 10u10 en om 14u55 verpozen de kinderen tijdens het speelkwartiertje.
Voor overblijvers is er middagtoezicht.

Om veiligheidsredenen vragen we vriendelijk doch
uitdrukkelijk aan de ouders om hun kinderen slechts
tot aan de schoolpoort te begeleiden.

Voor elke afwezigheid die men vooraf kan voorzien,
moet schriftelijk toelating gevraagd worden aan de directeur.
Onvoorziene afwezigheden worden zo spoedig mogelijk aan de leerkracht of de directeur gemeld.